info@vredeburgswol.nl | 0725053637

Opstarten activiteiten

Vanaf maandag 15 juni a.s. opent Vredeburg onder strikte voorwaarde haar deuren voor de biljarters.

Voor zowel het betreden en gebruik van het gebouw is een protocol opgesteld, waaraan men zich dient te houden.

Ook voor het biljarten is dat het geval. Er wordt gespeeld op maandag, woensdag en vrijdag  in twee tijdsloten t.w. 13.00 - 15.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.

Reserveren is verplicht.

Ook kan er vanaf maandag 15 juni a.s. weer Jeu de Boules worden gespeeld en wel op maandag, woensdag en vrijdagmiddag.

Ook hier geldt een protocol, waaraan men zich dient te houden.

Er kan gespeeld worden op 3 banen met 4 personen per baan; dus maximaal 12 personen.

Aanwezigheidsregistratie is verplicht.

Hieronder treft u aan het protocol voor het gebruik van het gebouw

ProtocollencoronaVredeburgv11.pdf

Het protocol om te kunnen biljarten:

SBLProtocolvoorbiljarteninCoronatijd.pdf

Het protocol om Jeu de Boules te kunnen spelen:

JEUDEBOULESVERENIGIN1.pdf

Houdt u zich aan deze protocollen; U spaart er LEVENS mee!!

Terug naar overzicht
Top