info@vredeburgswol.nl | 0725053637

Welkom op de site 

De Stichting organiseert activiteiten voor 55 plussers op de begane grond van Vredeburg.
Op deze website vindt u informatie over de activiteiten en ook de laatste nieuwtjes.

Voor uw op- en/of aanmerkingen en aanvullende informatie houden wij ons aanbevolen

Lees verder

Nieuws

Opstarten activiteiten

Woensdag jl. is het SWOL-bestuur bijeengeweest om de laatste overheid persconferentie (dinsdag 18 november) te bespreken.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat “Vredeburg”, binnen en buiten onder stringente voorwaarden van het RIVM kan heropenen en op bescheiden schaal weer activiteiten kan toelaten.

Hierbij dragen wij, de SWOL, maar ook u als gebruikers een gezamenlijke grote verantwoordelijkheid.

Er kunnen en mogen dus maximaal 30 personen in de zalen aanwezig zijn, mits je daarbij de 1,5 meter onderlinge afstand kunt waarborgen.

Eigenlijk de situatie zoals die al eerder is geweest.

Voor zowel het betreden en gebruik van het gebouw is een protocol opgesteld, waaraan men zich dient te houden.

Tevens heeft iedere groep, die gebruikt maakt van de begane grond een protocol opgesteld m.b.t. hun activiteit.

 U treft deze protocollen aan onder hun activiteit.

Aanwezigheidsregistratie is verplicht.

Iereen dient zich aan de opgestelde protocollen te houden. Als u dat niet wil; kom dan NIET.

Lees verder

Corona virus

Maatregelen Corona virus

RICHTLIJNEN T.A.V. HEROPENING ACTIVITEITEN IN EN RONDOM CULTUREEL CENTRUM “VREDEBURG”.

 Alles gebaseerd op de informatie van de Rijksoverheid en in overeenstemming met de voorschriften van het R.I.V.M.

 Alle gebruikers van “Vredeburg” dienen ook zelf de websites van de bevoegde instanties te raadplegen.

 De SWOL, De Stichting “Vredeburg” en Horeca “Vredeburg”, zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen en/of sancties bij het niet correct naleven van de voorschriften door de gebruikers.

Vanaf 01 juni kan en mag je met maximaal 30 personen een activiteit organiseren, mits dit aantal personen ook daadwerkelijk past binnen de 1,5 meter fysieke afstand die aangehouden dient te worden. U kijkt daarbij naar de oppervlakte en kunt dan gemakkelijk uitrekenen hoeveel mensen er maximaal geplaatst kunnen worden.

Dat zal dus per gebruikersgroep verschillen.

 Wij hebben voorts een aantal gedragsregels op een rijtje voor u gezet.

 

 

Lees verder

Links

Stichting Welzijn Castricum

Tips van de Stichting om zo goed mogelijk in deze moeilijke tijd
 

 
 
 

Tegen eenzaamheid

Wat kan je doen?? Neem een kijkje op de website.

 

Top